Vädring av fokdräkten

vid Sladdstycket, Rådmansö, den 4 juni 2023.

Evenemanget är gratis. Kontaktperson, Pia Asplund tel: 0725 65 37 31