Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

  • Yhdistyksen sähköpostiosoite/Föreningens e-post: roslagenkalevala@gmail.com
  • Facebook: Roslagen Kalevala
  • Kotisivu/hemsida: www.roslagenkalevala.se

Johtokunta vuonna 2020 / Styrelse år 2020

Roslagen Kalevalan tapahtumista vastaa yhdistyksen hallitus ja sen puitteissa määritetyt työryhmät ja
vastuuhenkilöt. Styrelsen ansvarar för alla evenemang som ordnas i styrelsens namn. Styrens kan även utse arbetsgrupper och ansvariga personer för olika projekt.

Pia Asplund, Roslagen Kalevala
Puheenjohtaja/ordförande: Pia Asplund
pia@infocon.se
puh/tel +46 725653731
Regia Mattsson, Roslagen Kalevala
Sihteeri/sekreterade: Regina Mattsson
regina.mattsson@outlook.com

Kassör/tilinhoitaja: Göran Mattsson

Muut johtokunnan jäsenet/övriga styrelsemedlemmar:

Seija Wähä-Verkkomäki Roslagen Kalevala
Seija Wähä-Verkkomäki
Helena Ekekihl 300x300
Helena Ekekihl
Ulla-Maija Metsälä, Roslagen Kalevala
Ulla-Maija Metsälä

Suppleant

Katariina K Wallström, Roslagen Kalevala
Katariina K Wallström