roslagen_kalevala

Roslagen Kalevala

Föreningen är pausad fram till årsmötet våren 2025

Roslagen Kalevala on kulttuuriyhdistys  NorrtäljessäSe on perustettu vuonna 2012. Olemme Suomessa vuonna 1935 perustetun Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenyhdistys. Meidän päämääranä on herättää kiinnostusta suomalaiseen kulttuuriperinteeseen, säilyttää ja edistää sitä sekä soveltaa se nykypäivän kulttuuriin. Haluamme johtaa yhteen kaikenikäisiä ihmisiä, naisia, miehiä ja lapsia. Toimimme sekä suomen- että ruotsinkielellä. Pyrkimyksenämme on avoimuus, yhteistyö ja ystävyys muiden henkilöiden ja yhdistysten kanssa. Tältä pohjalta osallistumme paikalliseen kulttuuritoimintaan.

Roslagen Kalevala on ollut mukana perustamassa suomenkielisen Ystävänpalvelun ja Vellamo-kuoron Norrtäljeen. Musiikki on edistänyt yhteistyötämme paikaillisiin kulttuuripiireihin. Teemme myös yhteistyötä Tukholman Kalevalaisten ja Götanmaan Kalevalaisten kanssa.  Meidän  kalevalainen kummiyhdistys Suomessa on Tampereen Kalevalaiset.

Olemme aktiivisesti mukana Norrtäljen kunnan Suomen kielen hallintoalueen neuvonpidossa.

Vellamo, meren jumalatar Suomen kansalliseepoksesta, on yhdistyksemme symboli. Meille Vellamo symbolisoi Itämeren aaltoja, jotka hyväilevät rantoja ja saaria kauniissa saaristossa, joka ulottuu Roslagenista kautta Ahvenanmaan Suomen mantereelle.

Roslagen Kalevala är en kulturförening i Norrtälje. Den är grundad år 2012 och är en del av Kalevala Kvinnoförbund i Finland grundad 1935. Vårt syfte är att väcka intresse för det finska kulturarvet, bevara och främja det samt anpassa det till dagens kultur. Vårt mål är att sammanföra människor i alla åldrar, kvinnor, män och barn. Vi använder både finska och svenska i vår verksamhet. Vi strävar efter öppenhet, samarbete och vänskap med andra personer och föreningar. Utifrån detta deltar vi i lokala kulturaktiviteter.

Roslagen Kalevala har varit med om att grunda den finskspråkiga Väntjänsten och Vellamo-kören i Norrtälje.  Musiken har främjat vårt samarbete till lokala kulturkretsar.  Vi samarbetar också med Stockholms och Götalands Kalevalaföreningar. Vår fadderförening i Finland är Tammerfors Kalevela förening.

Vi deltar aktivt Norrtälje kommuns samrådsmöten för det finska förvaltningsområdet.

Vellamo, havets gudinna i det finska nationaleposet Kalevala, är föreningens symbol. För oss symboliserar Vellamo Östersjöns vågor som smeker stränderna och öarna i den vackra skärgården som sträcker sig från Roslagen genom Åland till finska fastlandet.